ATEST I RE-ATEST

Kod nas možete uraditi Atest ili re-atest bez obzira da li je ugradnja plina ili ugradnja metana urađena kod nas ili u nekom drugom servisu.

Sva motorna vozila na kojima su rađene prepravke, odnosno na kojima su instalirani sistemi bilo da je reč o ugradnji sistema na plin ili metan moraju biti usklađeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima, prema propisima o homologaciji. Odnosno pre puštanja navedenih vozila u saobraćaj mora se utvditi da li vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

U cilju izvršenja atesta i re-atesta vozila ključno je da prepravka vozila (ugradnja) bude urađena u skladu sa postojećim propisima uključujući prateću dokumentaciju.

Kako uraditi atest za plin ili metan

VAŽNO !!!

GTA Servis obezbeđuje svu potrebnu dokumentaciju za vozila u koja je ugradnja plina ili ugradnja metana urađena u našem servisu. Vaše je samo da obezbedite saobraćajnu dozvolu i uplatite uplatnice.

Za atestiranje vozila u koja ugradnja nije izvršena u servisu GTA Auto-gas potrebno je sledeće:

 • Doći sa vozilom u zakazano vreme
 • Zahtev za atest
 • Izjava o prepravci vozila ovlašćenog servisa gde se vršila ugradnja plina ili ugradnja metana (zahtev i izjava moraju biti na propisanim obrascima Agencije za bezbednost saobraćaja)
 • sertifikati od rezervoara (boce), isparivača, multiventila, original na uvid i kopija
 • očitana sobraćajna dozvola i saobraćajna dozvola na uvid
 • dokaz o uplati troškova ka Agenciji za bezbednost saobraćaja (ABS).
 • troškovi ka AMSS-CMV se plaćaju na licu mesta

Svi podaci koji se nalaze u Zahtevu i Izjavi moraju biti verodostojni u skladu sa stvarnim stanjem vozila, u suprotnom vozilo će biti vraćeno sa atesta.

Potrebno za RE-ATEST vozila na plin TNG ili metan CNG bez obzira da li je ugradnja plina rađena u GTA ili ne:

 • Doći sa vozilom u zakazano vreme
 • Kopija uverenja za plin TNG ili metan CNG, uz original na uvid (svih prethodnih koje imate)
 • Saobraćajna dozvola
 • Ostala dokumentacija biće pripremljena kod nas na licu mesta
 • troškovi ka AMSS-CMV se plaćaju na licu mesta