Metan, prirodni gas (CNG), rešenje ekonomičnije i od plina

Od nemerljivog zanačaja za motorna vozila je kvalitet instalacije pogona na prirodni gas, metan- CNG. Servis GTA Autogas se nalazi u Višnjičkoj 138, u Beogradu.

Metan, sudeći po ekološkim standardima i po proceni prirodnih resursa, prirodni gas CNG čije su reserve znatno veće u odnosu na rezerve nafte, a eksploatacija znatno jeftinija, nesumnjivo postaje jedan od vodećih pogonskih energenata. Metan CNG, kao najekonomičnija alternativa predstavlja čisto gorivo, ako ga poredimo sa benzinom i autogasom, i zbog svojih odlika sagorevanja, potrošnja koja je izražena u kilogramima je značajno manja u odnosu na ostala goriva.

U poređenju sa autogasom, koji je u tečnom stanju i predstavlja smešu butana i propana, metan CNG je u gasovitom stanju, u rezervoare se puni pod pritiskom od 200 bara. Boce čine najveću i skoro jedinu razliku u odnosu na ugradnju plina (TNG). U vozilo se najčešće ugrađuju jedna (velika) do četiri (manje) boce komprimovanog metana CNG, što je dovoljno za gradsku vožnju od 200-300 km, dok za vožnju na otvorenom autonomija vozila dostiže 400-600 km. Podatke o autonomiji vozila shvatite uslovno jer ista zavisi od niza faktora.

Molimo Vas da nas kontaktirate za detaljnije informacije.

Ako uzmemo u obzir da je saobraćaj najveći zagađivač, kada je reč o izduvnim gasovima koji stvaraju efekat staklene bašte, korišćenjem metana CNG kao pogonskog vozila doćiće do smanjenja zagađenja u skladu sa ekološkim standardima. Radi poštovanja pravnih propisa kada je u pitanju zaštita životne sredine, mnoge svetske metropole ušle su u program korišćenja prirodnog gasa.

Visoke takse postavljene u skladu sa ekološkim zahtevima i standardima, učiniće da prirodni gas – metan CNG, bude jedino rešenje, posebno u gradskomsaobraćaju. Ruku na srce, metan je i najisplativije rešenje ako uzmemo u obzir ostala pogonska vozila.