Ugradnja plina

Ugradnja plina danas je tehnološki naprednija nego u prošlosti i može se odraditi na više od 95 % automobila. Sva vozila koja koriste benzin ili dizel kao primarni energent mogu biti konvertovana na plin. Bez obzira da li je reč o karburatorskim, injection ili najsavremenijim vozilima u njih može biti ugrađen sistem za korišćenje plina (auto-gas sistem), kao pogonskog goriva. Sistem napajanja benzina vašeg vozila određuje koji će auto-gas sistem biti ugrađen.

Pored toga što je važno da oprema bude u skladu sa odgovarajućim standardima (67R01), važno je i da ugradnja te opreme teče po strogo utvrđenim (67R01) pravilima. U prilog činjenici da je u GTA sve urađeno kako treba ide i podatak da po završenoj ugradnji možete dobiti potvrdu, uverenje (atest) nadležne institucije kao potvrdu da su svi sklopovi proizvedeni i ugrađeni po 67R01 standardima koji se primenjuje na teritoriji EU.

Zašto autogas?

Uzimajući u obzir cenu benzina i dizela, cenu tečnog naftnog gasa, postojeće ekološke standarde i konkretnu potrošnju, benefiti koji se dobijaju ugradnjom plina su:

Ekonomičnost kao važna odlika ugradnje plina-ušteda je uvek između 40-50%

Ugradnjom plina štedite vaš novac. Ako uzmemo u obzir da je auto gas znatno jeftiniji od cene motornog benzina ušteda je direktna, dok indirektna ušteda podrazumeva produžen vek ulja, i drugih delova u motoru, pa time i sam vek motora za 30%

Ugradnjom plina produžava se vek trajanja motora

U skladu sa svojim karakteristikama auto-gas ima povoljan uticaj na rad motora, jer produžava njegov vek za cca 35% u odnosu na benzin. Rad motora je tiši, cilindri troše manje, trajnost ulja u motoru je veća, kao i katalizatora, dok se vek lambda sonde udvostručuje.

Vrsta auto gas sistema određuje razliku u potrošnji benzina i plina. Ukoliko je sistem savremeniji, razlika je manja. To važi i za pad snage, ako je motor u dobrom stanju, i imate dobaro ugrađen auto-gas sistem, razlike su minimalne. Međutim, ukoliko je auto gas sistem loše podešen potrošnja plina može biti znatno uvećana u odnosu na benzin. Iz tog razloga nemerljivo je važno gde, i u kom servisu ćete raditi ugradnju plina.

AUTO-GAS je bezbedniji od benzina

Tečni naftni gas je smeša gasova koji nastaju prilikom prerade nafte. Od dominantnih gasova izdvajaju se butan, propan, propen, butena i pentana. Lako je isparljiv na atmosferskom pritisku, i u odnosu na benzin i dizel momentalno isparava u kontaktu sa vazduhom, što znači da je potpuno bezbedan. Prednosti auto-gasa pored predhodno navedenog, ogledaju se u:

  • ugradnjom plina imate alternativu, dva goriva u vozilu
  • zahvaljujući dobro ugrađenom  autogasnom sistemu umanjena je emisija CO2;

  • autogas sagoreva bez dima, ostataka, taloga i neprijatnih mirisa;
  • nema mogućnosti krađe goriva;
  • Bezbednost pogona na autogas (TNG) danas je potpuno uporediva sa pogonom na ostala goriva, neke od studija pokazuju da je autogas bezbedniji od benzina 35 puta.

Cena AUTO-GASA biće uvek niža za cca50% od cene benzina

Zaštita i očuvanje životne sredine –  autogas je ekološko gorivo, te emisije štetnih gasova nema

Sagorevanje smeše gas-vazduh u cilindrima motora ne dovodi do gubitka goriva u izduvnim gasovima. Kada je reč o ugradnji plina, kompletna oprema koja se ugrađuje u našem servisu je od originalnih proizvođača i po svim trenutno važećim (67R01) tehničkim i ekološkim standardima.

Kalkulator uštede